Ekonomi

Ekonominin Çarkları Arasında İş İnsanı

Ekonominin sorunları üzerinde durulan bu bölümde ana başlıklar, orta gelir tuzağı, inovasyon, verimlilik, enflasyon, kur, teşvikler ve sanayi politikaları... Söyleşide, dünyadaki gelişmeler de dikkate alınarak, Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesi ve şirketlerimizin başarısı için alınması gereken vizyoner kararlar değerlendiriliyor.

Bülent Eczacıbaşı, bölümün sonunda, özellikle sosyo-ekonomik gelişmenin temel koşulları ve yatırım ikliminin önemine odaklanarak; Türkiye’nin yeni “hikâye”sinin nasıl olması gerektiğine dair görüşlerini sıralıyor.

Temel kararları vermemiş olmanın bedelini de her seferinde sadece hükümet ödemiyor.
Yeni bir hikayeye ihtiyacımız var
Babalarımız solcu muydu?
Türkiye acaba ileri hizmetler sektörünün daha önde olduğu bir ekonomik yapıya geçmek zorunda mı?
Kayıt dışı sektörün zorlayıcı etkisi çok sık karşımıza çıkıyor.
Bu orta gelir tuzağı niye Güney Kore'yi tutan bir şey olmuyor da, Türkiye'yi tutan bir şey oluyor?
Ne gibi vizyoner kararlara ihtiyacımız var?
İlk defa şahlandık, şimdi tekrar o zemini kaybediyoruz ve sert kaybediyoruz.
Gündemimizin birinci maddesi yatırım iklimimizin düzeltilmesi
Türkiye'deki şirketlerin çoğu için temel bir kalite kontrolü büyük bir inovasyon.
Eğitim reformumuz bilimsel temeller üzerine kurulmalı ve bilimi var gücüyle kucaklamalıdır.
Sonuçta kayıt dışılık ve enflasyon, sistemdeki verimsizliğin en temel iki kaynağı...
Türkiye'nin üzerinde uzlaştığı ve heyecanla uyguladığı bir şablonu olması lazım.

Söyleşi Ortakları

Refet Gürkaynak

Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü’nde profesör ve bölüm başkanıdır. Center for Economic Policy (Londra), Center for Financial Studies (Frankfurt), Center for Economic Studies (Münih) ve Bilim Akademisi üyesidir. Ankara Koleji’nden mezun olduktan sonra Bilkent ve Princeton üniversitelerinden iktisatta lisans ve doktora derecelerini alan Gürkaynak ABD Merkez Bankası’nda iktisatçı olarak çalışmış, Massachusetts Institute of Technology’de misafir öğretim üyeliği yapmıştır. Araştırma alanları para politikası, mali piyasalar ve genel olarak makro iktisattır. Bu konularda yaptığı yayınlar alanın önde gelen uluslararası dergilerinde yayımlanmıştır. T.C. Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası’na danışmanlık yapmış olan Gürkaynak çalışmalarıyla Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), TÜBİTAK, T.C. Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası’ndan ödüller almıştır.

Murat Üçer

Global Source Türkiye danışmanlığının yanı sıra Turkey Data Monitor kurucu ortağı ve Koç Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim üyesidir. Finans kuruluşlarına, uluslararası firmalara ve kamu kurumlarına makroekonomik danışmanlık yapmakta; Türkiye ekonomisi ve küresel ekonomi üzerine makro ekonomi seminerleri vermektedir. Daha önce Uluslararası Finans Enstitüsü, Credit Suisse ve Uluslararası Para Fonu’nda ekonomist olarak görev almış, 1997’de T.C. Merkez Bankası, 2001’de Hazine başta olmak üzere çeşitli kurumlarda üst düzey danışmanlık görevlerinde bulunmuştur. Lisans ve doktora derecelerini sırasıyla Boğaziçi Üniversitesi ve Boston College’dan alan Üçer’in Türkiye ekonomisi üzerine çok sayıda makalesinin yanı sıra Türkiye’de 2001 krizi üzerine yayımlanmış bir kitabı bulunmaktadır.